ការពិភាក្សា:លី ក្វាន់យូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នយោបាយដាច់ខាតខាងឧស្សាហកម្ម

នយោបាយដាច់ខាតខាងឧស្សាហកម្មរបស់លោកលីក្វាន់យូ[កែប្រែ]

លីក្វាន់យូ សៀងស្រីនិច្ច (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៣:១០ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)