ការពិភាក្សា:HTML

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

HTML ជាអក្សរបំព្រួញនៃ Hypertext Markup Language គឺជាភាសា​ណាត់(ក្នុងនោះ គេប្រើពាក្យដែលបានកំនត់រឺណាត់គ្នាទុកជាមុន ឧទាហរណ៍ គេសរសេរ < hr > សំរ៉ាប់គូសបន្ទាត់ផ្តេក)
រឺជាភាសា​កូតម្យ៉ាងសំរាប់សរសេរចងក្រងវេបសៃត៍( វេបសៃត៍មួយមាន ហូមផេចមួយរឺថែមវេបផេចទៀត website = homepage +webpage(s) ) តាមបំនងជាទំព័រឯកសារផ្សេងៗ ដូចជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក(E-book)ជាដើម ដែលអាចដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង​ប្រពន្ធ័អ៊ិនធឺណេតបាន។ HTML ជាភាសាកូដមួយដែលវេបប្រូវស័រ(webbrowser)ដូចជា
អ៊ិនធឺណេតអេច្សប៉្លរ័រ (InternetExplorer)រឺហ្វាយើហ្វក់(Firefox)ជាដើមអាចអានយល់បាន គឺវានឹងបង្ហាញភ្លាមៗនូវទំព័រដែលគេសរសេរចងក្រងនោះ ។ HTML​ ជាភាសាគំរូ និង ជាភាសាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ដែលត្រូវបានគេ ប្រើប្រាស់យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដើម្បីចងក្រង គេហទំព័រ(ហូមផេច) និង នៅតែ ត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ សំរាប់ អន្តរភាសា នៅក្នុង គេហទំព័រ។--Vuochly ម៉ោង១៦:៥៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)


ខ្ញុំគិត​ថា​ទំព័រ​នេះ​គួរ​សរសេរ​បន្ថែម​ច្រើន​​ទៀត ឬ​ក៏​យើង​នាំ​គ្នា​បក​ប្រែ​ពី​ទំព័រ​ភាសា​អង់គ្លេស យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ ។ --លឹមសុខហេង ម៉ោង១៦:៣៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)