ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង គឺជាការរំញោចផ្នែកផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនសម្រាបការស្ទះផ្លូវភេទឬការរួមភេទដទៃទៀត ជាធម្មតា ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងនឹងធ្វើទៅដល់ចំណុចកំពូលផ្លូវភេទ[១] ការរំញោចអាចធ្វើបានដោយប្រើដៃ ម្រាមដៃ វត្ថុប្រចាំថ្ងៃ ប្រដាប់ភេទ ដូចជា ម៉ាស៊ីនរំញ័រ ឬប្រើទាំងអស់នេះរួមគ្នា។[១][២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ "Masturbation – Is Masturbation Normal or Harmful? Who Masturbates? Why Do People Masturbate?"WebMD។ 4 March 2010http://www.webmd.com/sex-relationships/guide/masturbation-guide។ បានយកមក 17 August 2011 
  2. Based on "masturbation" in Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, Merriam-Webster, Inc., 2003