ការសាងសង់ទ្រុងមាន់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់់ទ្រុងមាន់់ មានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើសទីកន្លែងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ ឬទីកន្លែងណាដែលសមស្រប ដោយមិនត្រូវឲ្យមាន់ដេកនៅក្រោមផ្ទះឡើយព្រោះបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនអាក្រក់ប៉ះពាល់់ដល់សុខភាពអ្នកចិញ្ចឹម។ ម្យ៉ាងទៀតយើងមិនត្រូវឲ្យមាន់ដេកនៅលើចុងឈើឡើយព្រោះវាបណ្ដាលអោយមានការពិបាកក្នុងការតាមដានជំងឺក៏ដូចជាថែទាំមាន់ផងដែរ។

ការសាងសង់ទ្រុងមាន់ត្រូវមានទំហំសមស្របតាមទម្ងន់មាន់ដោយកន្លែងដេករបស់មាន់មានទំហំមួយម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មាន់ 8 ក្បាល (មាន់ជំទង់) ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មាន់ សំបុកដែលកំពុងបណ្តេីរ។ យើងត្រូវបែងចែករវាងមាន់ជំទង់ មាន់នង់មាន់ដល់កូនកូនមាន់និងមាន់ឈ្មោលដាច់អាល័យគ្នា