Jump to content

ការសំភាសន៏

ពីវិគីភីឌា
ការសំភាសន៏

ការសំភាសន៏ ជាការសន្ទនារវាងមនុស្សពីរនាក់(អ្នកសំភាសន៏និងអ្នកត្រូវគេសំភាសន៏)ដែលមានសំនួរសំរាប់សួរដោយ អ្នកសំភាសន៏ទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកត្រូវគេសំភាសន៏វិញ។

ការសំភាសន៏ជាវិធីនៃលក្ខណះស្រាវជ្រាវ

[កែប្រែ]

"អត្តន័យ " - លក្ខណៈនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងការសំភាសន៏ស្វែងរកនៅការពិព៌ណនានិងអត្តន័យសំខាន់នៃរឿងដែលត្រូវតែងនៅក្នុងេជីវិតនៃពិភពរឿង។កិច្ចការសំខាន់ក្នុងការសំភាសន៏គឺយល់ពីអត្តន័យដែលអ្នកត្រូវយើងសំភាសន៏និយាយ។(Kvale,1996)

ទ្រង់ទ្រាយនៃការស្រាយជ្រាយលក្ខណៈការសំភាសន៏

[កែប្រែ]
 • ការសំភាសន៏គឺបានបំពេញដោយសំអាងទៅលើអ្នកសំភាសន៏នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវគេសំភាសន៏និយាយ
 • ការសំភាសន៏គឺInterviews are a far more personal form of research than questionnaires.
 • ក្នុងការសំភាសន៏ដោយផ្ទាល់ អ្នកសំភាសន៏ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៏
 • មិនដូចជាមួយការពិនិត្យមើលសំបុត្រទេ អ្នកសំភាសន៏អាចធ្វើការអង្កេតរឺសួរសំនួរទៅតាមសំនួរ។
 • ការសំភាសន៏គឺមានភាពធម្មតា ងាយស្រូលសំរាប់អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៏ ជាពិសេសប្រសិនបើវាជាមតិរឺចំនាប់អារម្មណ៏
 • ការសំភាសន៏គឺពេលវេលាសំរាប់គិត ហើយពួកគេកែច្នៃយ៉ាងល្អិតល្អន់
 • អ្នកសំភាសន៏គឺបានគតិតគ្រប់ផ្នែកនៃប្រវែងឧបករណ៏ហើយអ្នកសំភាសន៏បានហ្វឹកហាត់យ៉ាងប្រសើពីរបៀបឆ្លើយទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៏អនិមិត្ត

ប្រភេទនៃការសំភាសន៏

[កែប្រែ]
 • ព័ត៌មាន ការសំភាសន៏បែបសន្ទនា មិនមានការប្រុងប្រៀបសំនួរសំរាប់សួរទុកជាមុន ក្នុងការរៀបចំនៅការបើកនិងអាចប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះចរិកនិងអទិភាពរបស់អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៍ ក្នុងកំឡុងពេលសំភាសន៏អ្នកសំភាសន៏ត្រូវទៅជាមួលលំហូរ។
 • ការសំភាសន៏ជាធម្មតាដែលចូលទៅជិត ការបំរុងទៅជាការប្រាកដដែលដូចទៅនឹងបរិវេណដែលធម្មតានៃព័ត៌មានដែលប្រមូលមកពីអ្នកដែលយើងសំភាសន៏ ការផ្តល់នេះបន្ថែមចំណុចប្រសព្វគ្នាបន្ទាប់ពីការសន្ទនាជិតដល់ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកំរិតនៃការអនុញាតិចំពោះសេរីភាពនិងប្រែប្រួលទៅតាមលទ្ធភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានពីអ្នកដែលយើងសំភាសន៏
 • ការធ្វើអោយបមាណីយកម្ម ការបើកនិងបញ្ចប់ការសំភាសន៏ វាដូចទៅនឹងការបើកនិងការបញ្ចប់សំនួរដែលត្រូវសួរទៅអ្នកដែលយើងត្រូវសំភាសន៏ដែរ ការខិតជិតនេះវាជួយសំរួលអោយលឿនដល់ការសំភាសន៏ដែលអាចងាយស្រួលជាងការវិភាគនិងការប្រៀបធៀប។
 • ការបិទ ការមិនប្រែប្រួលនៅចំលើយនៃការសំភាសន៏ គ្រប់អ្នកដែលយើងត្រូវសំភាសន៏គឺសួរដូចទៅនិងសំនួរនិងបានសួរដើម្បីជ្រើរើសចំលើយពីចំនោមដែលដូចគ្នាដាក់ឆ្លាស់គ្នា។ទ្រង់ទ្រាយនេះគឺមានប្រយោជន៏សំរាប់បញ្ហានោះមិនមែនការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសំភាសន៏ទេ។


ទំនាក់ទនងការងារ

[កែប្រែ]

ផ្សេងៗ

[កែប្រែ]

ដំនាក់នៃការសើបអង្កេតការសំភាសន៏

[កែប្រែ]
 • វិទ្យានិពន្ធ តើហេតុអ្វីនិងតើគឺជាអ្វីនៃការស៊ើបអង្កេត
 • ការរៀបចំ គំរោងការរៀបចំនៃការសិក្សា
 • ការសំភាសន៏ ដឹកនាំមូលដ្ឋានការសំភាសន៏ទៅតាមអ្នកណែនាំ
 • ការប្រែភាសា រៀបចំសំភារៈការសំភាសន៏សំរាប់ការវែកញែក
 • ការវែកញែក សំរេចចិត្តចំពោះគោលបំណង ប្រធាបបទ ប្រភេទនិងរបៀបនៃការវែកញែកដែលមានភាពសមរម្យ
 • ការត្រួតពិនិត្យ ការស្រាវជ្រាវពីសុពលភាពចំពោះលទ្ធផលនៃការសំភាសន៏
 • ការរាយការណ៏ លទ្ធផលចំពោះការទំនាក់ទំនងការសិក្សាមូលដ្ឋាននៃអត្តបទវិទ្យាសាស្ត្រ


ការបោះពុម្ភ

[កែប្រែ]

ការបោះម្ភដែលត្រឹមត្រូវធ្វើអោយលេចចេញពីការសំភាសន៏ ដែលមាននៅក្នុង

 • ការសំភាសន៏ជាមួយអ្នកសរសេររឿងប្រលោមលោកប្រព្រឹត្តតាំពីឆ្នាំ១៩៥០ដោយលោក ប៉ារីសរីវីយូThe Paris Review
 • ការសំភាសន៏ជាមួយជនដ៏ល្បីល្បាញដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទស្សនាវត្តីអ៊ីនធឺវីយូInterview (magazine)|Interview បានស្វែងរកឃើញដោយលោក អេឌីវ៉ាហូលAndy Warhol នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦៩
 • ដឹរ៉ូលីងស្ទូនអ៊ីនធឺវីយូ The Rolling Stone Interview ពិសេសនៅក្នុងទស្សនាវត្តីរ៉ូលីងស្ទូនRolling Stone

អ្នកសំភាសន៏ដ៏ល្បី

[កែប្រែ]
 • ឆ្នាំ១៩៥៧‌-១៩៦០: The Mike Wallace Interview ៣០នាទី កម្មវិធីទូរទស្សន៏television program សំភាសន៏ដោយលោកMike Wallace (journalist)|Mike Wallace
 • ឆ្នាំ១៩៦៨: Interviews with Phil Ochs ការសំភាសន៏ជាមួយតាចំរៀងប្រជាប្រិយលោកPhil Ochs ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទស្សនាវត្តីBroadside Magazine
 • ឆ្នាំ១៩៧៤: Michael Parkinson/Muhammad Ali ការសំភាសន៏តាមទូរទស្សន៏នៃAliក្នុងភាខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់
 • ឆ្នាំ១៩៧៧: Frost/Nixon interviews- ១៩៧៧ការសំភាសន៏តាមទូរទស្សន៏ដោយអ្នកកាសែតជនជាតិអង់គ្លេសDavid Frost នៃអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon
 • នៅដើមឆ្នាំ១៩៨០: Soviet Interview Project ការដឹកនាំជាមួយសូវៀតSoviet ចាកចេញទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 • ឆ្នាំ១៩៩២: Fellini: I'm a Born Liar -ការសំភាសន៏ភាយន្តចុងក្រោយរបស់ Federico Fellini នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២នៅឆ្នាំ២០០២ទ្រង់ទ្រាយជាឯកសាភាពយន្ត
 • ឆ្នាំ១៩៩២:Nevermind It's an Interview ការសំភាសន៏ជាមួយ Nirvana (band)|the band Nirvanaបានថតទុកក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ក្នុងរាត្រីដែលពួកគេលេចឡើងគឺនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៏ Saturday Night Live
 • ឆ្នាំ១៩៩៣: Michael Jackson និយាយទៅកាន់ Oprah Winfrey. វាប្រែក្លាយមកពីការមើលព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ទាំងបួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទូរទស្សរបស់អាមេរិកដែលមានអ្នកសំភាសន៏ជាច្រើនធ្លាប់ទស្សនា ជាមួយអ្នកគាំទ្ររាប់រយលាននាក់
 • ឆ្នាំ១៩៩៣: Birthday Cake Interview ការសំភាសន៏នៃលោក John Hewson ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការបរាជ័យរបស់គណៈបក្សរបស់គាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសសហព័ន្ធនៃជនជាតិអូស្រ្តាលីឆ្នាំ១៩៩៣
 • ឆ្នាំ២០០២-៣: ការរស់នៅជាមួយMichael Jackson ឆ្នាំ២០០២-៣ ការសំភាសន៏ជាមួយMichael Jackson ក្រោយមកត្រលប់ចូលជាឯកសារភាពយន្ត
 • ឆ្នាំ២០០៣: ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៣ ការសំភាសន៏ជាមួយSaddam Hussein ។លោកDan Rather បានសំភាសន៏Saddam Hussein ជាថ្ងៃក្រោយការលុកលុយប្រទេសអីរ៉ាក់ឆ្នាំ ២០០៣
 • ឆ្នាំ២០០៨:លោកSarah Palin បានសំភាសន៏ជាមួយលោកKatie Couric។លោកKatie Couricបានផ្តល់សំភាសន៏អោយលោកSarah Palin