ការអប់រំ

ពីវិគីភីឌា
សង្គមមួយត្រូវតែអប់រំក្មេង​ ព្រោះកុមារទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកបន្តវេន។

ការអប់រំគឺជារបៀបមួយសំរាប់ផ្តល់​តម្រិះ​វិជ្ជា និង​ប្រពៃណី​សម្រាប់​កុមារ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​មួយ។

ការអប់រំ ជាវិធីចាត់ចែងបណ្តុះបណ្តាលនិងបង្រៀនបណ្តាអ្នករៀន។ អប់រំជាការអនុវត្តនៃគរុកោសល្យ, អង្គមួយនៃការស្រាវជ្រាវទ្រឹស្តីនិងជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងការបង្រៀននិងការរៀន។ វាប្រើប្រាស់លើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ ដូចជាចិត្តវិទ្យា, ទស្សនវិទ្យា, វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូរ័រ, ភាសាវិទ្យា, ប្រសាទវិទ្យា, សង្គមវិទ្យា និងមនុស្សវិទ្យា ការសិក្សា​ចាត់ទុកជាផលិតផល​ឬ ដំណើរការ និង​ ចាត់ទុកក្នុងន័យទូលាយ ឬ បច្ចេកន័យ នេះបើយោងទៅតាមទស្សនវិទូសិក្សាសាស្ត្រលោកGeorge F.Kneller ក្នុងន័យទូលាយ ការសិក្សាសំដៅដល់សកម្មភាព ឬ បទពិសោធន៍ណាមួយដែលមានផលស្ថាបនាចិត្តគំនិត អត្តចរិត ឬ សមត្ថភាពផ្លូវកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបាន ក្នុងបច្ចេក lookន័យ ការសិក្សា បានដល់ ដំណើរការដែលសង្គមបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង គុណតម្លៃ និង ទក្ខភាព(ជំនាញ)យ៉ាងល្អិតល្អន់​ដែលមរតកវប្បធម៌របស់សង្គមនោះ ពូនសន្សំមក​ពីជំនាន់មួយ ទៅជំនាន់មួយតាមរយៈសាលារៀន សាលាសិក្សា មហាវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាស្ថានដទៃៗទៀត ។

ប្រព័ន្ធអប់រំ[កែប្រែ]

ប្រពន្ធ័អប់រំគឺរួមបញ្ជួលទាំងការបង្រៀននៅក្នុងសាលាហើយវាបានផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងកម្នវិធីសិក្សារ,​ ជាមួយខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានចាប់ផ្តើមទួលស្គាល់គោលបំណង នៃការអប់រំក្នុងសាលា ។

គោលបំណងរបស់សាលា[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:គោលបំណងចំបងៈការអប់រំផ្នែកទ្រឹស្តី
ឧទាហ៍ណនៃគោលបំណងរបស់សាលា គឺរួមបញ្ជូលទាំង​ការរកហេតុផលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍​ ហើយរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីរស់នៅយូរឆ្នាំ ដូចជាអ្នកបង្កើតវិធីសាស្រ្ត​ ជាសិល្បសាស្រ្ត នៃការស្វែងរក វីធីសាស្រ្តនៃការដាំដុះ ហើយបង្កើតមុខរបរដើម្បផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក ។ គោលបំណងរបស់សាលាគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះពីរបៀបការគិត ។

កម្មវិធីសិក្សា[កែប្រែ]

ការសិក្សាក្រៅប្រពន្ធ័ គឺជាមុខវិជ្ជាសិក្សារមួយប្រភេទ បានបញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាលា និងសាកលវិទ្យាល័យ ។ វាគឺជាគោលគំនិងមួយដែលប្រពន្ធ័នៃកម្មវិធីសិក្សា មកពីភាសា ឡាតាំងគឺជាមុខវិជា្ជប្រណាំងប្រជែង, ហើយមុខវិជ្ជាដែលសំដៅទៅលើសញ្ញា បានឆ្លងកាត់បទពិសោជាមួយក្មេងៗហើយវិវឌ្ឍន៍ទៅជាមនុស្សពេញវ័យ ។

សាលាមត្យេយ[កែប្រែ]

ថ្នាក់បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

ឈុនសុខជាតា

អនុវិទ្យាល័[កែប្រែ]

ធនធាន[កែប្រែ]

នៅភាសាអង់គ្លេស