កាល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Plautus.jpg

កាល (គ។ 254 - 184 មុនគ) ជាអ្នកនិពន្ធរ៉ូម៉ាំងនៃរយៈពេលឡាតាំងចាស់។