ផ្លោទុស

ពីវិគីភីឌា
Plautus.jpg

ផ្លោទុស (អង់គ្លេស: Plautus) ជាអ្នកនិពន្ធរ៉ូម៉ាំងនៃរយៈពេលឡាតាំងចាស់។