កីឡាអាស៊ីខាងលិច

ពីវិគីភីឌា

កីឡាអាស៊ីខាងលិច (ជាភាសាអង់គ្លេស៖West Asian Games) ជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡា​រវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងលិច។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងដោយ សហព័ន្ឋកីឡាអាស៊ីខាងលិច។


កីឡាអាស៊ីខាងលិច
តេអេរ៉ង់ ១៩៩៧ | គុយវ៉ែតស៊ីធី ២០០២ | ដូហា ២០០៥