កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស (អង់គ្លេសTop-level domain ឬ TLD) គឺជា domain មួយដែលនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រព័ន្ធឈ្មោះដែនឋាននុក្រមរបស់អ៊ីនធឺណិត។[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Postel, Jon (March 1994)។ "Domain Name System Structure and Delegation"Request for Comments។ Network Working Grouphttp://tools.ietf.org/html/rfc1591។ បានយកមក 7 February 2011។ "This memo provides some information on the structure of the names in the Domain Name System (DNS), specifically the top-level domain names; and on the administration of domains."