កូដស៊ី អេស អេស (CSS)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កូដ CSS មកពីពាក្យថា "Cascading Style Sheets" នៅក្នុងកូដ CSS អនុញ្ញាត្ដិអោយលោកអ្នករចនាគេហៈទំព័រមួយបានយ៉ាងស្អាត ដោយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ និងរៀបចំ Fonts, Color,Background, Border និងមានលក្ខណៈរបស់អត្ថបទឬ លក្ខណៈរបស់តំណភ្ជាប់ជាដើម។ ក្នុងកូដ HTML យើងមិនអាចរចនាអត្ថបទរបស់យើងទៅតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះទេ តែចំនែកនៅក្នុងកូដ CSS វិញមានគន្លិះជាច្រើន ដើម្បីធ្វើអោយគេហៈទំព័ររបស់យើង មើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញ។ ម៉្យាងវិញទៀត CSS អាចអោយយើងធ្វើការកំនត់វានៅក្នុងក្បាលទំព័រ (Header)ក៏បាន ឬយើងដាក់វាជាឯកសារ (File)ផ្សេងដាច់ដោយឡែកក៏បាន ដោយយើងធ្វើការដំណរភ្ជាប់មកឯកសារ HTML ក៏បាន។

អត្ថប្រយោជន៏[កែប្រែ]

1. ចំណេញពេលវេលា សំរាប់កូដ HTML ពេលយយើងសរសេរ Font Size, Color, Size​យើងត្រូវការសរេវាដដែលៗ គ្រប់ទីកន្លែង ដែលយើងចង់បំលែងទំរង់ផ្សេងៗរបស់អត្ថបទ។ 2. គេហទំព័រដំណើរការលឿន 3. ងាយស្រួលធ្វើការកែប្រែ រាល់ចំណុចផ្សេងៗ។ 4. អាចបន្ថែមលក្ខណៈជាច្រើនទៅលើ HTML.

CSS Syntak[កែប្រែ]

CSS Syntak មានពីរធំៗគឺ៖ Selector និង Declaration (Declaration អាចមានមួយ ឬច្រើន)។