កំប្រុកព័ណ៌

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Finlayson's squirrel
Finlayson.jpg
ស្ថានភាពអភិរក្ស
Scientific classification
Species:
Binomial name
Callosciurus finlaysonii
(Horsfield, 1823)
Subspecies

15+ subspecies.[២]

Callosciurus finlaysonii distribution.png

Finlayson's Squirrel (Callosciurus finlaysonii, misspelled C. finlaysoni) or the Variable Squirrel is found in Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. The subspecies C. f. floweri, which is adapted to urban parks and gardens around Bangkok has been introduced in the Serangoon area of Singapore. Its color is extremely variable; over 15 subspecies are recognised, including C. f. ferrugineus which has been treated as a separate species.[២] The subspecific name of C. f. boonsongi commemorates Thai zoologist and conservationist Dr. Boonsong Lekagul.

 • C. f. finlaysonii
 • C. f. albivexilli
 • C. f. folletti
 • C. f. frandseni

 • C. f. germaini
 • C. f. harmandi
 • C. f. trotteri
 • C. f. annellatus

 • C. f. bocourti
 • C. f. boonsongi
 • C. f. cinnamomeus
 • C. f. ferrugineus

 • C. f. menamicus
 • C. f. nox
 • C. f. sinistralis
 • C. f. williamsoni


References[កែប្រែ]

 1. Duckworth, J. W., Timmins, R. & Parr, M. (2008). Callosciurus finlaysonii. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 6 January 2009.
 2. ២,០ ២,១ Thorington, R.W., Jr.; Hoffmann, R.S. (2005). "Family Sciuridae". In Wilson, D.E.; Reeder, D.M (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference (3rd ed.). The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-8221-4. OCLC 26158608.

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:S. Callosciurinae nav