ក្បាច់ភ្ញីទេស

ពីវិគីភីឌា

ក្បាច់ភ្ញីទេសប្រើសម្រាប់គ្រឿងតុបតែងសំណង់សំភារៈប្រើប្រាស់ដែលគេឆ្លាក់លើស៊ីម៉ង់ត៍ ប្រាក់ ស្ពាន ឈើ ឬបាក់ឌិន លើក្រណាត់វាំងនន លើសំលៀកបំពាក់ នាដករ នាដការនីរបាំផ្សេងៗ។