ក្មេង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ការអបរំក្មេងនៅសាលាមត្តីក្នុងទីក្រុប៉ារីសl

ក្មេង[កែប្រែ]

រូបភាពនេះបង្ហាញអំពីរសកម្មភាពក្មេងៗ ដែកសិក្សានៅសាលាមត្តី ក្នុង ទីក្រុង ប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំ។ បើតាមវិទ្យាសាស្រ្ត ក្មេងៗជាច្រើននៅចន្លោះវ័យជំទង់ រឺ វ័យរៀបការ ដែលបានកំណត់ នៅក្នុង ច្បាប់ ជាធម្មតា មានការយលដឹង នៅទិចតួចនៅឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្មេង ប្រុសស្រី ដែលមានអាយុមិនទាន់ពេញវ័យ រឺដលវ័យរៀបការ ក្មេងភាគច្រើនមាន លក្ខណះ និងអត្តិចវិក ដូចឪពុកម្តាយ មានន័យថា សមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ មាន អត្តិចរិត ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ព្រោះពួកគេកានសាសនា និងស្ថិតនៅក្នុង កងសម្ពន័ រឺជាតិសាសតែមួយ ហើយអាចមានការផ្តល បទពីសោធ៏ អោយគ្មាទៅវិញទៅមក ។ ក៏ ប៉ុន្តែ មានក្មេងខ្លះក៏មាន អត្តិត
ខុសពីរ ឪពុកម្តាយរបសខ្លួន ផងដែ ។