ក្រុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុង ជាដែនរដ្ឋបាលចំណុះអោយខេត្ត ដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចការងារស្មើរស្រុក ហើយមានរដ្ឋបាលនៃសង្កាត់ និងភូមិ បំពេញកិច្ចការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន។