ក្រុងនគរបឋម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តនគរបឋម ជាខេត្តខ្មែរនៅភាគនារតីនៃអាណាចក្រអង្គរ ដែលឯកសារថៃបានកាឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រថា ជាខេត្តដែលស្ថិតនៅសម័យ Dvaravati ដែលជនជាតិសៀមចាត់ទុកថាកកើតតាំងពីសតវត្សទី៦ ដល់ ១១។

តើសៀមដំបូងកកើតនៅសតវស្សណា? ឆ្នាំណា?