ក្លូដ ម៉ូនេត

ពីវិគីភីឌា

ក្លូដ ម៉ូនេត (បារាំង: Claude Monet) ឬ អូស្ការ-ក្លូដ ម៉ូនេត (បារាំង: Oscar-Claude Monet; ១៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៨៤០ - ៥ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩២៦)[១] គឺជាវិចិត្រករលទ្ធិអារម្មណ៍និយម និងជាវិចិត្រករសំខាន់របស់បារាំងនៅសតវត្សរ៍​ទី ១៩ ដល់ ២០ ។ គាត់ជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការក្លាយជាអ្នកច្នៃប្រឌិតផ្នែកសិល្បៈមួយនៅក្នុងលទ្ធិអារម្មណ៍និយម និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទស្សនវិជ្ជា និងការអនុវត្តចលនានេះ ដោយជាគំនូរពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃអ្វីដែលវិចិត្រករបានមើលឃើញ (perception) ជំនួសឱ្យធ្វើឱ្យមានភាពប្រាកដនិយមតាមធម្មជាតិ នៅក្នុងសិល្បៈទេសភាព (Landscape painting) ជាពិសេស[២] ។ ដោយពាក្យថា “Impressionism” មកពីឈ្មោះគំនូរផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងថា “Impression, Sunrise” (ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះអាទិត្យរះ)

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Biography of Claude Monet giverny.org. Retrieved 6 January 2007
  2. House, John, et al: Monet in the 20th Century, page 2. Yale University Press, 1998.