ខណ្ឌរដ្ឋបាលសាលាភីឡាដេលផ្យា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
The School District of Philadelphia Education Center, the headquarters of the district (right)

សាលាថ្នាក់ស្រុកភីឡាដេលផ្យា (School District of Philadelphia) គឺជាសាលាថ្នាក់ស្រុកមួយដែលមានមូលដ្ឋានជាសាលាស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំភីឡាដេលផ្យានៅ ភីឡាដេលផ្យា រដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានាដែលរួមបញ្ចូលសាលារដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងនៅឯភីឡាដេលផ្យា ។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៨១៨ វាគឺជាសាលាថ្នាក់ស្រុកដ៏ធំបំផុតទីប្រាំបីក្នុងប្រទេសនេះ ។

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: