ខេត្តកោះធំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តកោះធំ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល