ខេត្តកោះស្លាកែត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តកោះស្លាកែត បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្ដូរទៅជា វត្តស្លាកែត ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល