ខេត្តសុពណ៌បុរី

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តសុពណ៌បុរីសុវណ្ណបុរី (ថៃ៖ สุพรรณบุรี អានថា: ស៊ុ-ផាន់-ប៊ុ-រី) គឺជាខេត្ត () មួយក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន ៧៦ របស់ប្រទេស ដែលជាផ្នែករដ្ឋបាលកម្រិតទីមួយ។  ដែលមានទីតាំងនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសថៃ ខេត្តជិតខាងគឺ (ពីខាងជើងតាមទ្រនិចនាឡិកា) ខេត្តឧត្តរធានី និង   បើគេគិតត្រឹមឆ្នាំ 2018 ខេត្តបានរាប់ចំនួនប្រជាជនប្រហែល 848,700 ដែលតំណាងឱ្យប្រហែល 1.28% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេស។