ខេត្តស្រីទេព

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តស្រីទេព ឬ ក្រុងស្រីទេព ពីអតីតកាល ជារាជធានីរបស់នគរភ្នំ ស្ថិតនៅចំកណ្ដាល នៃអាណាចក្រភ្នំ លុះតមកដល់សម័យអង្គរ ក៏បានបង្កើតរាជធានី លពបុរី(ខេត្តលពបុរី) និង រាជធានីអយុធ្យា(ខេត្តអយុធ្យា) នៅខាងក្រោមរាជធានីនេះតរៀងមក។