ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ជាខែទី២ នៃឆ្នាំ ដែលចែកដាច់នឹង ៤ ដូច្នោះឆ្នាំ២០០៨ ខែកុម្ភៈ មាន ២៩ថ្ងៃ។


ថ្ងៃឈប់សំរាកជាអន្តរជាតិ[កែប្រែ]

ថ្ងៃឈប់បុណ្យជាតិ[កែប្រែ]

ព្រិត្តិការណ៍សំខាន់ៗ[កែប្រែ]