ខែសីហា

ពីវិគីភីឌា

ខែសីហា ជាខែទី ៨នៃឆ្នាំ គិតតាមប្រតិទិនសុរិយគតិ នៅបន្ទាប់ពី ខែកក្កដា និងមុនខែកញ្ញា ។ ខែនេះត្រូវបានហៅតាម ភាសាឡាតាំងថា សិចធីលីស ព្រោះវាជាខែទីប្រាំមួយ (អង់គ្លេសអានថា សិច) ក្នុងប្រតិទិនរ៉ូមាំង ក្រោយចក្រភពរ៉ូមាំង ក្នុងពុទ្ធសករាជ ៧៥៣ ពេលដែលខែមិនានៅជាខែទីមួយនៃឆ្នាំ ។ ក្រោយមកក្នុងពុទ្ធសករាជ ៧០០ វាក៏កើតមានខែពីរទៀតគឺ ខែមករា និងខែ កុម្ភៈ ដែលខែមករាជាខែទីមួយ និងខែកម្ភះជាខែទីពីរ ដែលត្រូវបានស្តេច ណូមា ភូមិភីលឺស (Numa Pompilius) ដែលជាអ្នកឱ្យខែនោះតែ ២៩ថ្ងៃ ។ ក្រោយមកទៀត ជៀរ៍លីស កាសា បានបន្ថែមពីរថ្ងៃទៀត ពេលដែលគាត់បង្កើត ប្រតិទិនជៀរ៍លៀន​ក្នុងពុទ្ធសករាជ ៤៥ ហើយក៏ឱ្យវាជា ៣១ថ្ងៃ ។ ក្នុងពុទ្ធសករាជ ៨ វាក៏បានដាក់ឈ្មោះម្តងទៀតថា ខែសីហា ។ ​ជាធម្មតាឆ្នាំទាំងឡាយ គ្មានឆ្នាំណាដែលចាប់ផ្តើមដោយថ្ងៃដូចគ្នា នៃសប្តាហ៍ដូចខែសីហានោះទេ តែបើតាមឆ្នាំផ្លោះខែកុម្ភៈចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដូចគ្នាដែរ ។

ថ្ងៃឈប់សម្រាក[កែប្រែ]

  • កម្ពុជា ទិវាយុវជនអន្តរជាតិ ថ្ងៃ១២សីហា