ខ្លែងប្រម៉ង់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ខ្លែងប្រម៉ង់
Microhierax caerulescens.jpg
ស្ថានភាពអភិរក្ស
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Aves
លំដាប់​: Falconiformes
អំបូរ: Falconidae
ពួក: Microhierax
ប្រភេទ: M. caerulescens
ឈ្មោះ​ទ្វេនាម
Microhierax caerulescens
(Linnaeus, 1758)
Microhierax caerulescens2.jpg

ខ្លែងប្រម៉ង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Microhierax caerulescens, អង់គ្លេសcollared falconet) is a species of bird of prey in the Falconidae family.

It is found in the Indian Subcontinent and Southeast Asia, ranging across Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand, Malaysia, and Vietnam. Its natural habitat is temperate forests, often on the edges of broadleaf forest.

It is 18cm long. Rapid wingbeats are interspersed with long glides. When perched, "rather shrikelike."

Description - Very Small falcon, very shrike-like in shape, mainly pied and having bold white supercilia and collar, with relatively heavy double-toothed bill, shortish wings, medium-length tail, strong half-feathered legs, and powerful feet. Perches conspicuously on top or edge of tree or bush, often on dead twig, frequently bobbing head and slowly moving tail up and down; wing-tips less than half down tail. Sexes are similar

Distribution - Mainland southeast Asia: Himalayan foothills of north India (northern Uttar Pradesh northwest to Kumaun, and Sikkim, Bengal, mainly northern Assam) and of Nepal and Bhutan, and from Burma (central and east, south to Tenasserim), Thailand (northwest and west, but not peninsular, also in strip east of central plains), Laos (central and south), Cambodia (especially north), and Vietnam

Habitat - Open deciduous forest, clearings and edges in evergreen forest, abandoned hill cultivation with some trees; often near water. Mostly 200–800 m, fairly regularly to 1,700 m

ឯកសាយោង[កែប្រែ]

  1. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.