គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ

ពីវិគីភីឌា

គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (អង់គ្លេស: International Olympic Committee IOC; បារាំង: Comité international olympique, CIO) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មិនរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Lausanne, Switzerland, ដែលបង្កើតឡើងដោយ Pierre, Baron de Coubertin នៅថ្ងៃ២៣ មិថុនា ១៨៩៤ ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Demetrios Vikelas មានមុខងារជាប្រធានទី១។ សព្វថ្ងៃនេះ អង្គការនេះមានសមាជិកសកម្មជាង ១០០, សមាជិកកិត្តិយស ចំនួន៣៣ និង សមាជិកកិត្តិយសចំនួន១ ។