គីមីអសរីរាង្គ

ពីវិគីភីឌា

គីមីអសរីរាង្គ (អង់គ្លេស: inorganic chemistry) គឺជាផ្នែកមួយនៃគីមីវិទ្យាដែលសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រតិកម្ម​គីមីរបស់សមាសធាតុអសរីរាង្គ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]