គីម៉ូណូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គីម៉ូណូ (ជប៉ុន: 着物) គឺជាសំលៀកបំពាក់បុរាណរបស់ជប៉ុន