គ្រោះទុរ្ភិក្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គ្រោះទុរ្ភិក្ស គឺជាដំណើរ​ក្របាយ​ ​អត់​បាយ​ឬ​អត់​ឃ្លាន។