ឃុំកន្ថោរខាងកើត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកន្ថោរខាងកើត[កែប្រែ]

ឃុំនេះបច្ចប្បន្នត្រូវបានគេដូរមកជា ឃុំអង្គសុរភីខាងកើត ហើយបច្ចប្បន្នឃុំនេះមិនខុសអ្វីពីឃុំដ៏ទៃផ្សេងទៀតនោះទេមនុស្សជាច្រើនមិនថានៅក្នុងឃុំណា ខេត្តណាទេគឺប្រកបរបរកសិករ ចិញ្ជឹមសត្វ ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើរចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាង ដូចជាប្រទេសថៃ និងប្រទេសកូរ៉េជាដើម។

កាអភិវឌ្ឍ[កែប្រែ]

ចំពោះការអភិវឌ្ឍវិញក្នុងឃុំនេះពុំសូវមានការអភិវឌ្ឍច្រ់ើនណាស់ណានោះទេ បើមើលទៅលើផ្លូវវិញគឺនៅហ៊ុយហើយមានក្រលុកច្រើនលំបាក់ក្នុងលការធ្វើដំណើរ។