ឃុំកន្ថោរខាងជើង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកន្ថោរខាងជើង[កែប្រែ]

នេះជាឃុំមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រកបរបរកសិករ ធ្វើរស្រែចំការ ចិញ្ជឹមសត្វនិងអ្នកខ្លះទៀតធ្វើរជាកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រដែលនៅជិតស្រុកនោះឈ្មោះស្រុកបន្ទាយមាស។ ឃុំមួយនេះពុំមានផ្សានោះទេ ហើយផ្សានៅឆ្ងាយបន្ទិចតែនៅក្នុងឃុំកន្ថោនោះដ៏ដែលទេ តែបច្ចប្បន្នឃុំនេះត្រូវបានគេដូរឈ្មោះថា

ឃុំអង្គសុរភីខាងជើង[កែប្រែ]