ឃុំកំពង់ហ្លួង(ស្រុកពញាឮ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់ហ្លួង(ស្រុកពញាឮ) (អង់គ្លេសKampong Luong) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៨ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ហ្លួង(ស្រុកពញាឮ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៨០៩០៣០១ ភូមិឃ្លាំងស្បែក Khleang Sbaek
៨០៩០៣០២ ភូមិទួលងោក Tuol Ngouk
៨០៩០៣០៣ ភូមិពោធិ៍តូច Pou Touch
៨០៩០៣០៤ ភូមិសង្វរ Sangvar
៨០៩០៣០៥ ភូមិពាមជំនីក Peam Chumnik
៨០៩០៣០៦ ភូមិពាមល្វែក Peam Lveaek
៨០៩០៣០៧ ភូមិជ្រោយឫស្សី Chrouy Ruessei
៨០៩០៣០៨ ភូមិខ្លាត្រាំ Khla Tram
  • បច្ចុន្បន្នប្រើ "លួង" ប៉ុន្តែបានស្នើកែជា "ហ្លួង" ហើយពុំទាន់មានការយល់ព្រមពីក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ​ ៤៩៣ ប្រ.ក។