ឃុំក្បាលទឹក(ស្រុកទឹកផុស)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្បាលទឹក(ស្រុកទឹកផុស) (អង់គ្លេសKbal Tuek Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១០ភូមិ÷

ឃុំក្បាលទឹក(ស្រុកទឹកផុស)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៤០៨០៤០១ ភូមិក្រសាំងដុះឡើង Krasang Doh Laeung
៤០៨០៤០២ ភូមិដូងស្លា Doung Sla
៤០៨០៤០៣ ភូមិតាំងខ្សាច់ Tang Khsach
៤០៨០៤០៤ ភូមិតាំងស្យា Tang Sya
៤០៨០៤០៥ ភូមិងយ Ngoy
៤០៨០៤០៦ ភូមិជីពូក Chipuk
៤០៨០៤០៧ ភូមិមោង Moung
៤០៨០៤០៨ ភូមិព្រៃជ្រៅ Prey Chrov
៤០៨០៤០៩ ភូមិថ្នល់កែង ប្ដូរពីថ្នល់កែងថ្មី ទៅជាថ្នល់កែង Thnal Kaeng
៤០៨០៤១០ ភូមិខ្វិតទួលឃ្លាំង Khvit Tuol Khleang
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក