ឃុំក្រយា (ប្រាសាទបល្ល័ង្ក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្រយា (ប្រាសាទបល្ល័ង្ក) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំក្រយា (ប្រាសាទបល្ល័ង្ក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្រយា (ប្រាសាទបល្ល័ង្ក)

ឃុំក្រយា (ប្រាសាទបល្ល័ង្ក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)