ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៩ភូមិ÷

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០១១០០១ ភូមិល្បើក Lbaeuk Village
០៦០១១០០២ ភូមិពោន Poun Village
០៦០១១០០៣ ភូមិអន្លង់ថ្ម Anlong Thma Village
០៦០១១០០៤ ភូមិអន្លង់វែង Anlong Veaeng Village
០៦០១១០០៥ ភូមិតាពៅ Ta Pov Village
០៦០១១០០៦ ភូមិទូកពីរ Tuk Pir Village
០៦០១១០០៧ ភូមិវាលធំ Veal Thum Village
០៦០១១០០៨ ភូមិត្រពាំងសង្កែ Trapeang Sangkae Village
០៦០១១០០៩ ភូមិវាលស្ពរ Veal Spor Village
  • យោងតាម លេខប្រកាស ៥៣០១ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍)

ឃុំគគីរធំ(ស្រុកបារយណ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

East ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក និង ខេត្តកំពង់ចាម

 West	ឃុំ ចើងជើង ឃុំ ឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 South	ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
 North	ឃុំ ក្រវ៉ា ឃុំ បាក់ស្នា ស្រុកបារាយណ៍