ឃុំចុងកាល់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំចុងកាល់ (អង់គ្លេសChong Kal Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ១០ភូមិ÷

ឃុំចុងកាល់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៣០២០១ ភូមិចុងកាល់ Chong Kal Village
២២០៣០២០២ ភូមិគោកវត្ដ Kouk Voat Village
២២០៣០២០៣ ភូមិក Ka Village
២២០៣០២០៤ ភូមិព្រៃធំ Prey Thum Village
២២០៣០២០៥ ភូមិឈក កែឈ្មោះពី ឈូក ទៅ ឈក Chhork Village
២២០៣០២០៦ ភូមិស្រម៉ Srama Village
២២០៣០២០៧ ភូមិបន្ទាយចាស់ Banteay Chas Village
២២០៣០២០៨ ភូមិអាតោ Ah Toa Village
២២០៣០២០៩ ភូមិបាត់ថ្កៅ Bat Thkao Village
២២០៣០២១០ ភូមិបន្ទាយថ្មី Banteay Thmey Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤០០៨ ប្រក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំចុងកាល់

ឃុំចុងកាល់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំស្លែងស្ពាន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
 West	ឃុំក្រសាំង ស្រុកចុងកាល់
 South	ឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល់
 North	ឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់