ឃុំចំការហ្លួង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំចំការហ្លួង ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុក ខេត្ត មានរដ្ឋបាល ៣ភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៤០១០១ ភូមិចំការហ្លូង Chamkar Luong
១៨០៤០១០២ ភូមិបឹងត្រាច Boeng Trach
១៨០៤០១០៣ ភូមិសម្ដេចតា Samdech Ta
  • យោងតាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ