ឃុំជើងទៀន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំជើងទៀន (អង់គ្លេសCheung Tien Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៧ភូមិ÷

ឃុំជើងទៀន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៣០១០១ ភូមិជើងទៀន Cheung Tien Village
២២០៣០១០២ ភូមិស្រែប្រាំង Srae Prang Village
២២០៣០១០៣ ភូមិគោកពង្រ Kouk Pongro Village
២២០៣០១០៤ ភូមិតាណូក Ta Nouk Village
២២០៣០១០៥ ភូមិគោកត្រាង Kouk Trang Village
២២០៣០១០៦ ភូមិឆ្កែស្រែង Chhkae Sraeng Village
២២០៣០១០៧ ភូមិគោករាំង Kouk Reang Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជើងទៀន

ឃុំជើងទៀន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំស្លែងស្ពាន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
 West	ឃុំណាំតៅ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 South	ឃុំស្លែងស្ពាន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
 North	ឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់