ឃុំតាតៃក្រោម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំតាតៃក្រោម (អង់គ្លេស$) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំតាតៃក្រោម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ