ឃុំត្រពាំងរាំង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រពាំងរាំង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត មាន ០៥ភូមិ

ឃុំត្រពាំងរាំង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៤០៧០១ ភូមិត្រពាំងវែង Trapeang Veaeng Village
០៧០៤០៧០២ ភូមិរវៀង Rovieng Village
០៧០៤០៧០៣ ភូមិតារាជ Ta Reach Village
០៧០៤០៧០៤ ភូមិត្រពាំងស្គន់ Trapeang Skon Village
០៧០៤០៧០៥ ភូមិអូរ Ou Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រពាំងរាំង

ឃុំត្រពាំងរាំង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំស្រែសំរោង ឃុំស្នាយអញ្ជិត ស្រុកជុំគិរី ឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ឃុំជំពូវ័ន្ត ស្រុកជុំគិរី ឃុំស្នាយអញ្ជិត ស្រុកជុំគិរី