ឃុំត្រពាំងរូង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំត្រពាំងរូង (អង់គ្លេស: Trapeang Rung ) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៤ ភូមិ÷

ឃុំត្រពាំងរូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
9030401 ដីទំនាប Dei Tumneab
9030402 កោះកុងក្នុង Kaoh Kong Knong
9030403 ព្រែកអង្គុញ Preaek Angkunh
9030404 ត្រពាំងរូង Trapeang Rung