ឃុំទឹកវិល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទឹកវិល (អង់គ្លេសTuek Vil Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល មាន ១០ភូមិ÷

ឃុំទឹកវិល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៨១០១០៦០១ ភូមិព្រែកថ្មី Preaek Thmei Village
៨១០១០៦០២ ភូមិព្រែកតាប៉ឹម Preaek Ta Poem Village
៨១០១០៦០៣ ភូមិព្រែកតាវ៉ា Preaek Ta Va Village
៨១០១០៦០៤ ភូមិព្រែកអុងប៉ាង Preaek Ong Pang Village
៨១០១០៦០៥ ភូមិវត្ដកណ្ដាល Voat Kandal Village
៨១០១០៦០៦ ភូមិផ្លូវបំបែក Phlov Bambaek Village
៨១០១០៦០៧ ភូមិព្រែកពោធិ៍ Preaek Pou Village
៨១០១០៦០៨ ភូមិព្រែករាំង Preaek Reang Village
៨១០១០៦០៩ ភូមិព្រែករាំង ក Preaek Reang K Village
៨១០១០៦១០ ភូមិទួលខ្មួញ Tuol Kmuoj Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទឹកវិល

ឃុំទឹកវិល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)