ឃុំទំនប់ដាច់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទំនប់ដាច់ (អង់គ្លេសTumnob Dach Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៦ភូមិ÷

ឃុំទំនប់ដាច់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៥០៥០៤ ភូមិសែនសុខ Saen Sokh Village
២២០៥០៥០៥ ភូមិទំនប់ដាច់ Tumnob Dach Village
២២០៥០៥០៦ ភូមិទួលពង្រ Tuol Pongro Village
២២០៥០៥០៧ ភូមិទួលចារ Tuol Char Village
២២០៥០៥០៨ ភូមិទួលប្រាសាទ Tuol Prasat Village
២២០៥០៥០៩ ភូមិជ័យនិវត្ដន៍ Chey Nivoat Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទំនប់ដាច់

ឃុំទំនប់ដាច់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 West	ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 South	ឃុំបាក់អន្លូង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 North	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏