ឃុំនរាយណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំនរាយណ៍[កែប្រែ]

ឃុំនរាយណ៍ មាន៤ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិពស់ពង

ភូមិព្រៃស្បូវ

ភូមិខ្នាចរមាស

ភូមិនរាយណ៍