ឃុំបល្ល័ង្ក(ស្រុកបារាយណ៍)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបល្ល័ង្ក(ស្រុកបារាយណ៍) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំបល្ល័ង្ក(ស្រុកបារាយណ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Boundary

 East	ឃុំ ចើងដើង ស្រុកបារាយណ៍
 West	ឃុំ ត្នោតជុំ ឃុំចុងដូង ស្រុកបារាយណ៍
 South	ឃុំ បឹង ឃុំឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍
 North	ឃុំ កំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06010201 ត្រស់ Tras លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06010202 ស្រឡៅតូង Sralau Toung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06010203 យាយទៀង Yeay Tieng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06010204 បល្ល័ង្គ Ballangk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06010205 តាឌុក Ta Duk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06010206 ព្រៃស្រង៉ែ Prey Srangae លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពីព្រៃស្រង៉ែ៉ទៅ ព្រៃស្រង៉ែ 7 06010207 ត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey លេខប្រកាស ៩៧២ ប្រ.ក ភូមិបង្កើតថ្មី 8 06010208 តាភោគ Ta Phouk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06010209 ព្រៃតាត្រាវ Prey Ta Trav លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06010210 ដូង Doung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 11 06010211 ជ័យមង្គល Chey Mongkol លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 12 06010212 ត្រពាំងស្វាយ Trapeang Svay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 13 06010213 ដូនដួង Doun Duong លេខប្រកាស ៩៧២ ប្រ.ក ភូមិបង្កើតថ្មី 14 06010214 បារាយណ៌ជាន់ដែក Baray Chorn Daek លេខប្រកាស ៥៣០១ ប្រ.ក បំបែកចេញពីភូមិត្រស់ 15 06010215 បឹងសំរិទ្ធ Boeung Samrith

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបល្ល័ង្ក(ស្រុកបារាយណ៍)

ឃុំបល្ល័ង្ក(ស្រុកបារាយណ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)