ឃុំបាក់អន្លូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាក់អន្លូង (អង់គ្លេសBak Anloung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៦ភូមិ÷

ឃុំបាក់អន្លូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៥០១០១ ភូមិមានជ័យ Mean Chey Village
២២០៥០១០២ ភូមិសុខសិរី កែឈ្មោះពី សុខសេរី ទៅ សុខសិរី Sokh Serei Village
២២០៥០១០៣ ភូមិសំបូរ Sambour Village
២២០៥០១០៤ ភូមិស្រែល្អ Srae L'a Village
២២០៥០១០៥ ភូមិទួលប្រសើរ Tuol Prasaeur Village
២២០៥០១០៦ ភូមិត្រពាំងប្រិយ៍ Trapeang Prey Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបាក់អន្លូង

ឃុំបាក់អន្លូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 West	ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 South	ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 North	ឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ