ឃុំបឹងតាព្រហ្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបឹងតាព្រហ្ម (អង់គ្លេសBoeng Ta Prum) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលភូមិ ៦ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០២០២០១ ភូមិបឹងជុំ Boeng Chum
១៨០២០២០២ ភូមិបឹងតាព្រហ្ម Boeng Ta Prum
១៨០២០២០៣ ភូមិបឹងតាស្រី Boeng Ta Srei
១៨០២០២០៤ ភូមិដូនលយ Doun Loy
១៨០២០២០៥ ភូមិភ្នំតូច Phnum Touch
១៨០២០២០៦ ភូមិទឹកចេញ Tuek Chenh
  • យោងតាម អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩៣ អនក្រ.បក

ត្រូវបានប្តូរសង្កាត់បឹងតាព្រហ្មទៅជាឃុំបឹងតាព្រហ្ម និង ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ