ឃុំបេង(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបេង(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

ឃុំបេង(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 22020201 បេង Beng ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 22020202 ទទឹងថ្ងៃ Totueng Thngai ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22020203 ទំនប់ថ្មី Tumnob Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22020204 ប្រាសាទល្បើក Prasat Lbaeuk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22020205 ពោធិថ្មី Pou Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22020206 ប្រាសាទបី Prasat Bei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 22020207 វល្លិយាវ Voa Yeav ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 22020208 ពោធិចាស់ Pou Chas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 22020210 រង្សី Reangsei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 22020211 គោកកី Kouk Kei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 22020212 គោកកំប៉ុល Kouk Kampol ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 22020213 គោកកប្បាស Kouk Kabbas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពី គោកកប្បាស់ ទៅ គោកកប្បាស 13 22020214 កន្ទុយជូន Kantuy Chun ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 22020215 អូររំដួល Ou Rumduol ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 15 22020216 រស្មីសូភី Reaksmei Souphi ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 16 22020217 សំរោងទាប Samraong Teab ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 17 22020218 តាម៉ា Ta Ma ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 18 22020219 ទំនប់ចាស់ Tumnob Chas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 19 22020220 យាយទេព Yeay Tep ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 20 22020221 ត្រពាំងស្វាយ Trapaeng Svay លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី 21 22020222 ពោធិ៍សែនជ័យ Pur Sen Chey លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី 22 22020223 ម៉ាលីស្រោង Maly Stroang លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី 23 22020224 ក្រឡសែនជ័យ Kralor Sen Chey ព្រំប្រទល់នៃឃុំបេង(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ឃុំបេង(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	សង្កាត់បុស្បូវ ក្រុងសំរោង
 West	ឃុំបន្ទាយឆ្មារ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 South	ឃុំណាំតៅ ស្រុកភ្នំស្រុក និងឃុំបន្ទាយឆ្មារ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 North	ឃុំគោកមន ឃុំគោកខ្ពស់ ស្រុកបន្ទាយអំពិល