ឃុំផ្អាវ(ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំផ្អាវ(ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ) (អង់គ្លេសPh'av Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ១២ភូមិ÷

ឃុំផ្អាវ(ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៥០២០១ ភូមិច្រោក Chraok Village
២២០៥០២០២ ភូមិអូរជីក Ou Chik Village
២២០៥០២០៣ ភូមិផ្អាវ Ph'av Village
២២០៥០២០៤ ភូមិឫស្សី Ruessei Village
២២០៥០២០៥ ភូមិថ្កូវ Thkov Village
២២០៥០២០៦ ភូមិផ្តៀកជ្រុំ កែឈ្មោះពី ប្រទាល ទៅ ផ្តៀកជ្រុំ Phdeak Chrum Village
២២០៥០២០៧ ភូមិអូរបេង Ou Beng Village
២២០៥០២០៨ ភូមិថ្នល់កែង កែឈ្មោះពី តាប៊ុន ទៅ ថ្នល់កែង Thnol Keng Village
២២០៥០២០៩ ភូមិពពេល Por Pel Village
២២០៥០២១០ ភូមិខ្នងទួលមានជ័យ លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី Knong Tuol Mean Chey Village
២២០៥០២១១ ភូមិតាម៉ូតមានជ័យ លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី Ta Mod Mean Chey Village
២២០៥០២១២ ភូមិពពេលសែនជ័យ លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី Popel Saenchey Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ២៣៩៤ ប្រក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំផ្អាវ(ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ)

ឃុំផ្អាវ(ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 West	ឃុំថ្លាត ឃុំត្រពាំងប្រីយ៍ ស្រុកអន្លង់វែង
 South	ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 North	ព្រំដែនថៃឡង់ដ៏