ឃុំព្រះប្រឡាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រះប្រឡាយ (អង់គ្លេសPreah Pralay Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៧ភូមិ÷

ឃុំព្រះប្រឡាយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៥០៤០២ ភូមិបន្ទាយចាស់ Banteay Chas Village
២២០៥០៤០៤ ភូមិអូររំដួល Ou Rumduol Village
២២០៥០៤០៥ ភូមិព្រះប្រឡាយ Preah Pralay Village
២២០៥០៤០៦ ភូមិត្រាំប៉ោង Tram Paong Village
២២០៥០៤០៧ ភូមិត្រាំចាន Tram Chan Village
២២០៥០៤០៨ ភូមិត្រាំប៉ោងខាងត្បូង លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី បំបែកចេញពីភូមិត្រាំប៉ោង Tram Paong Khang Tboung Village
២២០៥០៤០៩ ភូមិប្រាសាទក្រហមសែនជ័យ Prasat Krohom Saenchey Village
  • ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រះប្រឡាយ

ឃុំព្រះប្រឡាយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ
 West	ឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 South	ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 North	ព្រំដែនថៃឡង់ដ៏